Hem Personer Bilder Dagböcker Övriga dokument Karta Stupade & Sårade Organisering Om SFB Om mig Litteratur & länkar

Carl Hans Berggren

Uppgifter från registreringskort

FörnamnCarl Hans
EfternamnBerggren
Född1895-04-05
Församling
Inregistrerad
Ankom1941-07-22
Avsked
GradÖverstelöjtnant
Identitetsnummer873191
Registreringsnummer1225
Militärutbildning
Civilt yrke
Bostadsadress
Postadress
Gift?
Barn under 16
Anmärkning
Stupad den
Placerad vid
Förbandschef
Befattning i förbandet
Sjuk den
Diagnos
Sjukhusvistelse
Utmärkelsetecken

Bilder

Beskrivning: Övl.Berggren
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Erik Häggström, Volym 1
Beskrivning: Öv. Wiberg Övl. Berggren
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Erik Häggström, Volym 1
Beskrivning:
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Hans Berggren, Volym 1
Beskrivning: Åkerhielm Löjt Liljedal Berggren
Kommentarer:
Källa: Riksarkivet, Nils Östbergs arkiv, 4a Fotografier, Volym 1
Beskrivning: Överstelöjtnant Berggren och major Petäjäniemi
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, Volym 3
Beskrivning: Överstelöjtnant Berggren hälsar på major Stackelberg
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, Volym 3
Beskrivning: Major Lassenius och chefen för de svenska frivilliga överstelöjtnant Berggren i främsta linjen
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, Volym 3
Beskrivning: Major Lassenius och chefen för de svenska frivilliga överstelöjtnant Berggren i främsta linjen
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, Volym 3
Beskrivning: Major Lessenius och chefen för de svenska frivilliga överstelöjtnant Berggren i främsta linjen
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, Volym 30
Beskrivning: Överste Berggren och major Stackelberg
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, Volym 30
Beskrivning:
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, Volym 30
Beskrivning: Prins Gustaf Adolf - Hans Berggren - Hangö 1941
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, Volym 30
Beskrivning: Stig Liljenroth | Nic Loguin| Creutz | Övl Hans Berggren | Kapt CH Bråkenhielm | Fv Norling | C-O Wrang
Kommentarer: Ser ut som att det är Colliander som står mellan Berggren och Bråkenhielm. Fv Norling ska enl. beskrivningen stå ovanför C-O Wrang.
Källa: Krigsarkivet, Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga, Volym 30
Beskrivning:
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album IV
Beskrivning:
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album IV
Beskrivning: Representanter för alla förband som deltagit i striderna vid Hangö voro med vid paraden.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album III
Beskrivning: Avsnittets officerare samlade för en sista gemensam fest.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album III
Beskrivning: Parad för General Valve.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album III
Beskrivning: Överstelöjtnant Berggren läser sin dagorder utanför Åbo järnvägsstation.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album III
Beskrivning: Parad genom Åbo.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album III
Beskrivning: Parad genom Åbo.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album III
Beskrivning: Sårade som återförenas med bataljonen före paraden i Åbo.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album III
Beskrivning: Major Palme hälsar överstelöjtnant Berggren välkommen.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album III
Beskrivning: Bataljonskommendören med fru njuter av varm buljong och smörgås.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album III
Beskrivning: Cheferna till häst.
Kommentarer: Ej helt 100% på att den andra personen är Colliander. Det ser dock ut att vara en kaptensgrad, och Colliander var näst högst i rang i bataljonsstabens första sektion efter Berggren.
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album III
Beskrivning: Pressen.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album II
Beskrivning: Överstelöjtnant Berggren och major von Stedingk.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album II
Beskrivning: General Ernst Linder hos svenskarna.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album II
Beskrivning: Svenska officerare och journalister på besök.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album II
Beskrivning: Prins Gustaf Adolf på besök.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album II
Beskrivning: Prins Gustaf Adolf på besök.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album II
Beskrivning: I korsu.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album II
Beskrivning: Krevadgrop av stora mått.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album I
Beskrivning: Svenska officerarna samlade hos major Stackelberg.
Kommentarer: Längst till vänster Colliander? 4 från vänster Åkerhielm? Murray 5 fv Berggren 7 fv Creutz 3 fh
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album I
Beskrivning: Finska officerarna hos överstelöjtnant Berggren på kalkonmiddag.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album I
Beskrivning: Överstelöjtnant Berggren.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album I
Beskrivning:
Kommentarer: Officerare vid Hangöfronten. Halva bilden finns även i Album I i Finlandskommitténs arkiv.
Källa: Krigsarkivet, Malcolm Murray arkiv, Volym 7
Beskrivning: Dec 41, Hangös Fall
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Malcolm Murray arkiv, Volym 7
Beskrivning: Dec 41
Kommentarer: Murray, Vet ej, Bråkenhielm(?), Berggren, Colliander(?), Gyllenhaal(?), Grafström. 2a till vänster kan vara Liljedahl då det endast är kompanichefer och bataljonschefer i övrigt på bilden.
Källa: Krigsarkivet, Malcolm Murray arkiv, Volym 7
Beskrivning: Dec 41
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Malcolm Murray arkiv, Volym 7
Beskrivning:
Kommentarer: Berggren och Murray med den gästande översten Viking Tamm.
Källa: Krigsarkivet, Malcolm Murray arkiv, Volym 7
Beskrivning:
Kommentarer: Stackelberg i mitten, Berggren till höger
Källa: Krigsarkivet, Malcolm Murray arkiv, Volym 7
Beskrivning: Slutet
Kommentarer: Samma bild finns i Nils Östbergs arkiv med beskrivning av personer.
Källa: Krigsarkivet, Malcolm Murray arkiv, Volym 7
Beskrivning: Major Stackelberg överlämnar för första gången hela frontavsnittet till överstelöjtnant Berggren.
Kommentarer:
Källa: Krigsarkivet, Frivilliga i Finland 1918-1944, Finlandskommittén av år 1941, Volym 34, Album I
Beskrivning:
Kommentarer: Det ser ut som att det är Berggren som talar med Gyllenhaal. Planck som står i mitten?
Källa: Krigsarkivet, Malcolm Murray arkiv, Volym 7
Beskrivning: Svenska frivilligbataljonen på Hangöfronten i Finland 1941. General Linder talar med fältväbel Almroth. Till vänster bataljonchefen överstelöjtnant Berggren och i mitten kompanichefen kapten Bråkenhielm.
Kommentarer: Finns två Almroth, troligtvis är detta TW då han var kompadj i tunga kompaniet.
Källa: Garnisonsmuseet Skaraborg, Kurt Flodströms album
Beskrivning: Svenska frivilligbataljonen på Hangöfronten i Finland 1941. Bataljonschefen samtalar med kapten Bråkenhielm och fältpastor Hans Åkerhielm före marskalk Mannerheims avtackning av Svenska Frivilligbataljonen i Harparskog 15 dec 1941.
Kommentarer:
Källa: Garnisonsmuseet Skaraborg, Kurt Flodströms album